Skip to main content

Ny affaldssortering – med mere sortering

Fra slutningen af februar til starten af maj 2021 får du derfor leveret nye affaldsbeholdere, så du kan begynde at sortere dit affald.

Din boligform afgør, hvilken løsning, der gælder for dig

Hvis du har egne beholdere på din grund

Du får to nye beholdere: én til restaffald og madaffald og én til plast og metal. Beholderen til papir og pap, som de fleste allerede har, bliver stående.

Hvis du deler beholdere med andre

Du får en ny beholder til restaffald og madaffald. Beholdere til de øvrige genanvendelige affaldstyper bliver leveret til den fælles beholderplads.

Hvis du bor i et sommerhusområde

Du får tre nye beholdere: en til restaffald og madaffald, en til plast og metal og en til papir og pap.

Brug for hjælp til at leve op til kravene?

Vi hjælper dig hellere end gerne med at sørge for, at kravene til de nye affaldsbeholdere overholdes. Skal du fx have anlagt fliser, gravet ud til mere plads eller beskåret træer/buske, står vi altid til rådighed. Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre, hvordan vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Giv os et kald, eller modtag et uforpligtende tilbud ved at udfylde vores tilbudsformular.

Du skal selv sørge for god adgangsvej til beholderne

Dine nye beholdere fylder mere, end du er vant til. Nedenfor kan du se, hvor meget plads du skal afsætte til dem samt, hvordan du sikrer en god adgangsvej.

Størrelsen på de nye beholdere

Størrelsen på de nye beholdere afhænger af, hvor meget affald din husstand har i dag.

Hvis du har 110 L sæk eller en 140 L beholder til dagrenovation, får du en standardløsning.

Hvis du har en 190 L beholder eller en 240 L beholder til dagrenovation, får du en udvidet løsning.

Du skal selv sørge for god adgangsvej til beholderne

Specifikke krav til beholderpladsen

Der skal være et fast og stabilt underlag fx fliser.

Der skal være ca. 10 cm mellem beholderne.

Håndtagene skal vende ud mod skraldemanden.

Beholderne skal kunne trækkes uhindret ud på adgangsvejen.

Adgangsvejen

Underlaget skal være fast og stabilt fx belagt med fliser,
asfalt eller beton.

Adgangsvejen må maks. være 20 m lang og uden forhindringer som fx cykler.

Adgangsvejen skal være så bred, at beholderne kan køres ubesværet hen til skraldebilen.

Træer og buske omkring beholderpladsen og adgangsvejen skal være beskåret, så der er fri passage.

Der må ikke være stejle stigninger på over 10% eller trin og trapper.

Om vinteren skal der være ryddet for sne og is.

Forsyning Helsingør

Forsyning Helsingør er dem, der håndterer affald i Helsingør Kommune. Derfor har alle husejere modtaget et brev i deres e-boks fra Forsyning Helsingør om den nye affaldsordning. Ordningen er vedtaget af Helsingør Kommunes Byråd og udføres af Forsyning Helsingør.

Hvis du vil vide mere

Vil du have mere information om den nye affaldssortering, kan du besøge Forsyning Helsingørs hjemmeside og
læse mere.

Udvidet løsning

Kunne du tænke dig at se de nye beholdere, er de udstillet på Skibstrup Genbrugsplads og i Forsyning Helsingørs reception på Energivej 25, 3000 Helsingør.

Når du modtager de nye affaldsbeholdere skal du sortere madaffald, plast, metal, papir og pap fra restaffald, så der kan blive genanvendt 
så mange af ressourcerne i affaldet som muligt.

 

Det er godt for miljøet og for klimaet.