Skip to main content
Slamsugning
Kloakservice
Forsikringsskade
Rotter
Tv inspektion
Strømpeforing
Kloakeftersyn

Kloakservice

Som husejer er det dit ansvar, at alle afløbsinstallationer ved kloaken på din grund fungerer optimalt. Her står vi som Aut. kloakfirma klar med vores ekspertise.

Vi tilbyder en skræddersyet serviceaftale, der passer til dit behov. En fast serviceaftale er den sikreste måde at undgå dyre skader på afløb, kloak, kloakledninger, brønde og renseanlæg.

Opdager du en skade på kloaknettet, er vi altid parate til at tage hånd om problemet, så du undgår, at skaderne fører til f.eks. rotteproblemer, fugt- og lugtgener eller oversvømmelser.

For det utrænede øje kan det være svært at se fejl på rør og afløb.

Kloakservice

Undgå problemer med kloak og afløb

I det daglige kan du selv gøre meget for at forebygge problemer med afløb og kloakker:

  • Hold dæksler og riste fri for jord, sten, blade og andet, der kan stoppe afløbssystemet.
  • Rens tagrender for blade og rengør jævnligt gulvafløbene grundigt.
  • Et afløb kan klare meget, men et sammentræf af uheldige omstændigheder kan betyde, at afløbet stoppes.
  • Uheldige omstændigheder kan være løvfald kombineret med voldsomme regnskyl.
  • Det er langt bedre (og billigere) at forebygge end at helbrede.

Kan du genkende disse billeder fra dit hjem, er der god grund til at få tjekket din kloak.

De fleste fugtskader i kælder stammer fra stoppede regnvandskloakker, utætte tagnedløbsrør, knækkede vandlåse med mere. Med et kloak-tjek kan det hurtigt konstateres, om der er grund til at være urolig.

Se video om Omfangsdræn

Det er trods alt bedre at forebygge end at helbrede.