Skip to main content
Slamsugning
Kloakservice
Forsikringsskade
Rotter
Tv inspektion
Strømpeforing
Kloakeftersyn

Rotter

Tegn på rotter

Ser man tegn på rotter (huller i jorden, ekskrementer på gulve) skal man kontakte kommunens skadedyrsbekæmpere og sin kloakmester straks.

Tegn på rotter kan være nye, underlige huller i jorden, ekskrementer på hjemmets gulve og lignende. Tegn på rotter er som hovedregel også tegn på en utæt kloak. Det er vigtigt, at der hurtigt kommer en fagmand på besøg, hvis der er mistanke om rotter.

Jo hurtigere man kan få konstateret årsagen til rotteforekomsten, jo hurtigere kan man få løst problemet, så forekomsten ikke breder sig.

Vi kan

  • Sætte almindelige rottefælder
  • Sætte elektriske rottefælder
  • Indsætte Rotte-Stop-Prop i ikke aktive kloakrør

Rotter

Fælder er mere effektive end gift.

Der er mange fordele ved at bruge rottefælder frem for gift. For det første er det en meget mere human måde at slå dyrene ihjel på. Selv om rotter er skadedyr, er der jo ikke nogen grund til, at de lider unødigt.

Problemet med rottegift er samtidig, at der er risiko for, at rotter bliver resistente over for giften. Rotterne formerer sig meget hurtigt og for hver generation af rotter, er rotterne blevet en lille smule mere resistente over for gift. Derfor vil vi i længden få mere ud af at benytte fælder. Det tager jo også et stykke tid, inden rotten dør med gift. Det betyder, at man risikerer at finde ådslet i naturen, hvilket de fleste synes er ulækkert.

Gift kan også risikere at dræbe andre dyr og forurene naturen.

Kampen flyttes ned under jorden

Fælderne bekæmper rotterne nede i kloakken. På den måde vil vi tage kampen med rotten på dens naturlige opholdssted. Problemet bliver altså løst ved nældens rod. Traditionelt er rottebekæmpelse sket over jordens overflade, altså tættere på os mennesker.

Rottefælden holder bestanden nede og bekæmpelsen sker under jorden, så vi mennesker ikke behøver at komme i kontakt med skadedyrene. Hvis rottebestanden holdes nede, vil rotterne slet ikke søge op mod os mennesker, da de så vil være i stand til at skaffe tilstrækkelig føde underjordisk.

Elektrisk rottefælde

Den elektriske rottefælde er særdeles effektiv og benyttes i områder, der er hårdt belastede af rotter.
Rottefælden registrerer varme og bevægelse og benytter ikke gift til at dræbe rotterne. Rotterne bliver desuden dræbt øjeblikkeligt.

Sådan fungerer den elektriske rottefælde

Rottefælden sættes fra jordoverfladen ned i kloakken via en brønd, og kan monteres uden at skulle ned i kloakken. Når en rotte kommer igennem fælden, registrerer fælden rotten via varme og bevægelse, hvorefter 10 spyd dræber rotten øjeblikkeligt. Rotten bliver herefter ledt med skyllevandet ud, hvorefter spildevandet kan løbe uhindret igennem.

Den elektriske rottefælde registrerer desuden, hvor mange gange fælden har været udløst.

 

Har du nedlagte kloakledninger?

Der står i afløbsnormen at rotter ikke må have mulighed for at yngle eller leve i nedlagte/døde kloakledninger. For at imødekomme dette, er det nødvendigt at afskære rotterne muligheden for at komme ind i kloakledningen.

Den perfekte løsning til dette er en Rotte-Stop-Prop i den nedlagte kloakledning. Metoden er effektiv og god til prisen, samtidigt med den er VA-godkendt.

Rotte Prop Stop

Tydelige tegn på rotter